Yerleşimin sur dışına taşması

Galata kent dokusunun biçimsel düzeni topografyası sebebiyle devamlılık gösterdi. Galata suriçi alanın yetersiz olması sebebiyle yerleşim, Kasımpasa – Tophane sırtları ve kıyılarına doğru yayıldı. Yerleşimi doğu-batı aksında Tersane-i Amire, Tophane-i Amire ve topçu kışlaları yönlendirdi. [Çöl, 2009] [Görsel 5, 6, 7]