Yeni ÇDP’nin onayı

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 1/100.000 ölçekli İstanbul ÇDP’nin iptali için açtığı dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı alınır. Karar temyize taşınır ve 2009 yılında yeni ÇDP belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edilir. [URL 9] [Görsel 92]