(Uygulanmayan) İstanbul Metropoliten Alanı Nazım İmar Planı

İstanbul Metropoliten Alanı Nazım İmar Planı kapsamında bölgedeki yoğunluğun azaltılması hedeflendi, fakat plan yürürlüğe girmedi. [Sağdıç, 2019]