Tophane yangını

Tophane yangınında dökümhane harap oldu. [Muller-Wiener, 2002] [Görsel 31]