Tophane Kışlası, İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi

1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra İstanbul’da kurulan 68 askeri binadan biri olarak, Nusretiye Camii’nin arkasında kalan alanda kurulmuştur. Öncesinde Fatih Sultan Mehmet döneminde top dökümü için inşa edilen yapı, 1823 yılında Firuz Ağa yangınında hasar görmüştür. Yangın sonrası yenilenen ve bir bölümü İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi (Sanatkârlar Mektebi) olarak adlnadırılan yapıyla beraber Nusretiye Camii de inşa edilmiştir. 1958’de yol genişletme sırasında yıkılan kışla yapısından bugüne yalnızca 1848 tarihli saat kulesi ve Mecidiye Kasrı ulaşmıştır. Tophane Kışlası’na komşu Tophane Müşiriyet Dairesi ise 1864 yılında çıkan yangında yok olmuş, yeniden inşa edilse de 1950’lerin sonunda yol genişletme çalışması kapsamında yıkılmıştır. [Ünsal], [Gökbilgin, 1988], [URL 17]