Tophane ve Kabataş’ta Çeşmeler

1732’de yaptırılan Tophane Çeşmesi, yeni bir kentsel motif olarak biçimlenen meydan çeşmesidir. İçinde yer aldığı kent mekanını heykelsi bir anıt olarak tanımlayıp boyutlandıran meydan çeşmeleri arasında bezemesinin motifleri ve kompozisyonu ile ayrılır. [Tophane Çeşmesi]
Patrona Halil İsyanı’nın ardından I. Mahmud tarafından yaptırılan Tophane Çeşmesi Lale Devri süslemelerini barındıran en güzel örneklerden biri olup Klasik Osmanlı üslubundan Batı üslubuna geçişin temsilidir. Yapı saçaklı ve dört yüzlü olarak tasarlanan bir meydan çeşmesidir. Yapımı sırasından burada bulunan tüm dükkanlar yıkılarak meydan genişletildi. Çeşmenin açılışıyla beraber Taksim Suyu Sistemi de faaliyete girdi [Kuban, 2013]
Vezir Hekimoğlu Ali Paşa, ilk sadrazamlığının hatırası olarak set üstünde büyük bir meydan çeşmesi yaptırdı. Ancak, 1956’da Menderes operasyonları sırasında çeşme taşındı ve bugünkü yerine, Kabataş Meydanı’na getirildi. [Gülersoy, 1994] [Görsel 23, 24, 25, 26]