Yürürlükteki imar planlarının ÇŞB tarafından onaylanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak onayladı [URL P12].