Tanzimat Fermanı

Osmanlı’nın Modernleşme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. [Anonim]