T.C. Denizcilik İşletmeleri için antrepoların inşa edilmesi

T.C. Denizcilik İşletmeleri için mimar Sedad Hakkı Eldem tarafından kuru yük antreposu inşa edildi. [Sağdıç, 2019]  [Görsel 86, 87]