Setüstü Ömer Avni Efendi Mescidi

Setüstünde kalan mescit Ömer Avni Efendi tarafından yaptırıldı. [Kuban, 1995]