Salıpazarı Turizm Bölgesi

Salıpazarı’nın kıyı kullanımının düzenlenmesi amacıyla turizm alanı ilan edilmesi. [Sağdıç, 2019]