Martı Projesi’ndeki değişikliklerin planlara işlenmesi

2008 tarihli proje ile dolgu alanı büyüklüğü ve formunun yanı sıra başta Dolmabahçe ile Fındıklı arasındaki trafiğin yer altına alınması olmak üzere birçok değişiklik içeren yeni projenin işlendiği 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları İBB Meclisi’nce oy çokluğu ile onaylandı [URL P6]. Onaylanmasının ardından hemen askıya çıkarılması gereken planlar 14 ay sonra askıya çıkarıldı.