Martı projesi Beyoğlu planlarına işlendi

Projeye ait iskele ve dolgu sınırları, İstanbul Büyükşehir Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 ölçekli KAUİP Beyoğlu planlarına işlendi [URL P2].