Kıyı Kanunu’nda değişiklikler

Kıyı Kanunu’nda yapılan değişikliklerl sonrasında dolgu alanlarında kültür ve tabiat varlıklarının koruma kurulu kararlarının hükümlerinin uygulanmayacağının açıklanması. [URL 8]
Galataport’un işletme hakkı devri modeliyle ihale ilanına çıkacağı, yani diğer bir deyişle tamamen özelleştirileceğinin açıklanması.
[URL 10