Kılıç Ali Paşa Camii

Kılıç Ali Paşa Camii, 1580 yılında Tophane’de Mimar Sinan tarafından yapıldı. [İstanbul Abideleri, 1940] Camii ile birlikte sebil, medrese türbe ve hamamdan oluşan bir külliye inşa edildi. [Muller, 2002] [Görsel 8, 9, 10]