Martı projesine itirazlar

Pek çok sivil toplum örgütü ve meslek odaları projeye dair itirazlarını dile getirdi. Başlatılan imza kampanyalarında yaklaşık 20 bin imza toplandı.