Haliç Çevre Düzeni Nazım İmar Planı

Haliç Çevre Düzeni Nazım İmar Planı ile Haliç’teki sanayi alanlarının bölgeden taşınması ve boşalan alanların konut ve rekreasyon alanı olarak dönüşmesi hedeflendi. Haliç’le beraber Karaköy’ün Perşembe Pazarı tarafında da bu şekilde bir dönüşüm gerçekleşirken; Salı Pazarı – Karaköy Limanı etrafında böyle bir değişim yaşanmadı. [Enginöz, 2008]