Güzel Sanatlar Akademisi Yangını

Güzel Sanatlar Akademisi’nde 1 Nisan 1948’de büyük bir yangın çıktı. Mimarlık Bölümü, önce İnönü İlkokulu’na, sonra Yıldız Sarayı müştemilatından olan Sağır ve Dilsizler Okulu binasına nakledildi. [Ceylan, 1994], [URL 16]