Galataport koruma kurulu onayı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Galataport Projesi’ni onayladı. [URL 14]