Galataport ihalesi

Projenin ihalesi yapıldı. Ancak gelen itirazlar ve dava süreçleriyle ihale iptali gerçekleşti. ÇDP’nin de iptali ile projenin durdurulması kararı alındı. Yeni proje ise ancak 7 yıl sonrasında hazırlandı.[Sağdıç, 2019]