Galataport için yeni proje

Galataport için yeni proje hazırlandı ve proje Koruma Kurulu ile İmar Planı Özelleştirme İdaresi’nden onay aldı. [Sağdıç, 2019] [Görsel 97]