Galataport ÇED Raporu

Ağustos ayında Galataport Projesi için hazırlanan ÇED raporu yayınlandı; ancak iki ay sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu proje için durdurma kararı verdi. Nisan 2015’te projenin ikinci ÇED Raporu yayınlandı ve Eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylandı. [URL 11]