Galata’nın çok kültürlü yapısı

Nüfusun etnik – kültürel dağılımı:
Kasımpaşa, Tophane, Asmalımescit, Galatasaray mahallelerinde Müslümanlar,
Karaköy civarında Ermeni ve Rumlar,
Büyük Hendek yakınlarında Museviler,
Karaköy-Azapkapı arasında Ceneviz ağırlıklı Latin kolonileri. [Anonim] [Görsel 11, 12, 13]