Galata Köprüsü’nün araç geçişine açılması

Islahat-ı Turuk Operayonları ile Tophane’ye kadar uzanan Galata Caddesi, bu caddenin Tophane ucunu deniz kıyısına bağlayan Boğazkesen Caddesi, Galata Caddesi’ne paralel uzanan Mumhane Caddesi, Şişhane’den başlayarak kalenin yıkılan kuzey duvarını izleyen Büyük Hendek Sokak açıldı. Şişhane’de dairesel bir meydan yapıldı. [Tekeli, 2010]