Alman Mavileri

 İstanbul kent planlaması için 1910 yılında Fransız Topoğrafya Cemiyeti’ne harita ihalesi verildi. 1911 yılında ölçme işlemleri tamamlanarak, harita çizimi Deutsch Syindikat für Staebaliche Arbeten firması tarafından yapıldı. Haritalar 1/500 ve 1/1000 ölçekli olarak hazırlandı.