Fındıklı’da sıbyan mektebi

Bugünkü MSGSÜ arazisi içerisinde Sadrazam Bıyıklı Ali Paşa’nın yapmakta olduğu mektep inşaatı kendisinin aynı yıl idam edilmesiyle yarıda kalınca, III. Osman’ın kadınlarından Üçüncü Zevkî Kadın Mektebi aynı yıl tamamladı; ayrıca mektebin altına kendi adına bir çeşme de ilâve etti. [Orhonlu, 1954]