Beyoğlu planları iptal edildi

Beyoğlu İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 2010 yılında projenin bu planlara işlenmesi, Kabataş Transfer Merkezi Projesi’ne dayanak oluşturuyordu [URL P4].