Meslek Odaları Davaları

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, askıda ilan edilen imar planı değişikliklerine dava açtı [URL P13].