Dolmabahçe Sarayı

Yapımına 1842 yılında başlanan saray aslen 1855 yılında tamamlanmasına rağmen savaş sebebiyle açılışı ancak 1 yıl sonrasında yapılır. Garabet Balyan tarafından inşa edilen yapının sürekli cephesi yaklaşık 300 metredir. Dolmabahçe vadisinde tiyatro, ambarlar, fırınlar, un fabrikası ve kışlalar gibi sarayın pek çok hizmet yapısı vardır. Ancak bu yapıların büyük bölümü Gazhane’nin, İnönü Stadyumu’nun yapımı ve diğer imar operasyonları sırasında yıkılır. Sarayın Maçka eteklerine bakan bahçesine ise ilerleyen yıllarda Swiss Otel inşa edilir. [Gülersoy, 1994], [Kuban, 2013] [Görsel 109, 110]