Çizmeciler Tekkesi’nin kurulması

Osmanlı döneminde Kabataş’ın ilk büyük ve geniş yerleşimi olan Çizmeciler Tekkesi Fatih Sultan Mehmed’in çizmecibaşısı Mahmut Bedrettin Ağa tarafından 1499’da kuruldu. Yemek salonunun 1000 kişi alacak kadar geniş tutulduğu bu dini ocak, semt yoksulları için yemek dağıtan bir hayır kurumu olarak da işlev gördü. Tekke gelirlerini kaybettikçe zamanla boşalarak harap hale geldi. [Kuban 1995] Kabataş’ta yolun arasında kalmış olan çınar ağacının altındaki mezar taşı, bir zamanlar varolan tekkenin geniş arazisinden bugüne ulaşan son kalıntıdır. [Tutel, 1994]