Cisr-i Cedid / Galata Köprüsü

Sarayın Tarihi Yarımada’dan Beşiktaş’a taşınması, Eminönü ve Karaköy arasında ticari faaliyetlerin yoğunlaşması ve kent içi ulaşımda binek arabaların kentin yollarını kullanmaya başlaması, Karaköy – Eminönü arasında köprü yapımını gerektirdi. 1845 yılında Bezmialem Sultan ahşap bir köprü yaptırdı. [Sakaoğlu, 1995], [Tekeli, 2010] [Görsel 43]