Ceneviz Kolonisi

Galata ve Karaköy bölgesinde koloni kurma hakkı Cenevizlilere verildi. Galata bölgesi Ceneviz ve Venedik olmak üzere iki mahalleye ayrıldı. Sahile paralel topoğrafya eğrilerini takip eden düz ana yollar ve bunları birleştiren ara yollar, dik merdivenli yollardan oluşan Ortaçağ kent biçimlenişi ve Cenova kent planı örnek alındı. [Akın, 2002] [Görsel 3]