Beşiktaş’ta İlk Yerleşim

Iasonion, Sergion, Bizanslılar zamanında Daphne, Diplokion adlarıyla anılan semt, 8. yüzyıl başındaki Haçlı seferleri sırasında Venedik gemilerinin yanaştığı bir yer oldu. [Gökbilgin, 1988] Bizans Dönemi’ne dayanan tarihi ile Beşiktaş’ın kıyılarında; Ayios Mihael Kilisesi, imparatorların yazlık ikametgahı olan Ayios Mamas Saray kompleksi ve Fokas Manastrı yer alırken, sarayın çevresinde St. Mamas (Beşiktaş) adlı küçük bir köy yer alır. Bölge bu dönemde orman alanı niteliğinde. [Akbayar, 1988] [Görsel 1]