Kentin genişlemesi ve yeni surlar

I. Justinianus kenti genişleterek, yeni surlar yaptırdı. 2 metre kalınlığında ve 2800 metre uzunluğundaki surların çevrelediği alan büyüklüğü: 37 hektar. Surlarda dışarıya açılan kapılar: Meyyit, Azap, Kürkçü, Yağkapanı, Balıkpazarı, Karaköy, Kurşunlu, Mahzen, Kireç, Timur, Tophane, Küçükkule, Büyükkule Kapısı. [Kuban, 1995]