Beyoğlu’nun Kentsel Sit Alanı ilan edilmesi

Beyoğlu Bölgesi 1993 yılında kentsel sit alanı ilan edilerek sınırları belirlendi. [Dinçer, Enlil, Evren, 2009] [Görsel 90]