Beşiktaş’a Hanedanlığın yerleşmesi

I. Ahmed döneminde Kaptan-ı Deryalardan alınarak Hanedanlığa geçen Beşiktaş kıyı bölgesi, saray bahçelerinin (hadaik-ı hâssa) içerisine alınarak hasbahçeler olarak düzenlendi. [Göksu, Kara Pilehvarian, 2019]