Beşiktaş yerleşiminin sırtlara doğru genişlemesi

Beşiktaş, 17. yüzyılı takip eden üç yüzyıl boyunca kasırlar, saraylar, bahçeler, çeşmeler, cirit meydanları ve silahhaneler ile Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe’nin devamında Payitahtın yoğun ilgi duyduğu bir bölge oldu. Abbasağa ve Vişnezade mahallelerinin oluşmasıyla Beşiktaş yerleşimi sırtlara doğru genişledi. [Göksu, Kara Pilehvarian, 2019] [Görsel 19, 20, 21]