Beşiktaş ve Kaptan-ı Derya

Beşiktaş kıyı bölgesi II. Bayezid döneminde Kaptan-ı Derya tahsis edildi. [Göksu, Kara Pilehvarian, 2019]