Beşiktaş Tayyare Fabrikası’nın kurulması

Beşiktaş Tayyare Fabrikası 1936’da Nuri Demirağ tarafından devletin desteği ile Barbaros Hayrettin İskelesi yakınlarında, günümüzde Deniz Müzesi arazisi üzerinde kuruldu. [Yusufoğlu, 2017] [Görsel 74]