Beşiktaş Tayyare Fabrikası’nın taşınması

1943 senesinde Beşiktaş Tayyare Fabrikası Yeşilköy’e taşınınca Beşiktaş kompleksi, 1949 yılında istimlak edildi. [Yusufoğlu, 2017]