Beşiktaş Deniz Müzesi

Beşiktaş Tayyare Fabrikası’ndan boşalan yer Beşiktaş Deniz Müzesi’ne dönüştürüldü. [Yusufoğlu, 2017] [Görsel 89]