Altıncı Daire-i Belediye

Şehremanetine bağlı olarak Galata-Beyoğlu ve civarından sorumlu Altıncı Daire-i Belediye kuruldu. Altıncı Daire-i Belediye, modernleşme sürecinde çıkarılan Ebniye Nizamnamelerinin getirdiği kuralları en fazla uygulayan belediye oldu. [Akın, 2002] [Görsel 46, 47]