Münire Sultan Sarayı’nın, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne devredilmesi

Münire Sultan Sarayı, 1943 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak hizmet vermiş, 1952-1953 ders yılından itibaren de Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılmıştır. 1972 yılında lisenin taşınmasını takiben Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne devredilen bina, yeniden inşa edilmiş olup, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak kullanılmaktadır. [Ceylan, 1994], [URL 16]