Galata’da yerleşim batıdan doğuya genişliyor

Karaköy-Azapkapı arasında Sykodes “incirlik” anlamına gelen Syapas; Galata Hisarı civarında “balıkçı ağı” anlamına gelen Bolos; Tophane-Karaköy arasında “istridye” anlamına gelen Ostréodes; Tophane’ye yakın Métopon mahalleleri kuruldu.
* Buondelmonti’nin yaptığı İstanbul’a ait eski bir haritada Galata bölgesi ve Tarihi Yarımada’nın bir bölümü.
[Kuban, 1995]