4 Sıra Numaralı Proje

Salacak ve çevresi, Kız Kulesi’yle tamamlanan Boğaz peyzajı, tarihi yarımadanın en güzel manzarasına hakim konumu ve eşsiz günbatımlarıyla kentin ve kentlinin hafızasında özel bir yer tutar. Üsküdar’dan Harem’e uzanan kıyı boyunca yapılacak düzenlemeyle kentlinin sosyal, kültürel, sportif ve rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacak  bir kamusal alan amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Boğaz’dan Üsküdar’a uzanan kıyı yeşili kıyı ve falezlerde devam ettirilerek siluetin kimliklendirilmesine ve ekolojik koridorun sürdürülmesine çalışılmıştır.

Üsküdar- Kadıköy tramvay hattı ve metronun sahil yolu araç trafiğine getireceği olumlu katkıdan yararlanılarak araç yolu üç şeride düşürülmüş, trafik yavaşlatılmıştır. Asfalt yol döşemesi değiştirilmiş, yolun iki tarafında ağaçlıklı yaya yolları önerilerek sahil yolunun karakteri değiştirilmiştir. Kıyıda kesintisiz bir promenad ve bisiklet yolu önerilmiştir. Üst kottaki kenti kıyıyla bağlamak ve eşsiz panoramayı üst kottan deneyimlemek için falezlerde mevcut merdivenlerle ilişkilendirilmiş promenadlar ve seyir terasları tasarlanmıştır.

Kıyı kullanımının zenginleştirilmesi, kıyı – Kız Kulesi ilişkisinin ve kıyı- kent dokusu bağının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Salacak Parkı, Kız Kulesi Sahnesi, Günbatımı Terasları ve Eski Salacak İskelesi’nin yeniden kullanıma açılması bu amaçla yapılan düzenlemelerdir. Eski Salacak Plajı’na atıfta bulunan deniz havuzu, yeniden düzenlenen balıkçı barınağı, falezlere yaslanmış lokantalarıyla Salacak kıyısı İstanbul deniz kültürünün yaşatıldığı mekandır.

Harem limanı ve otogarın taşınmasıyla kıyıyla bütünleşen geniş peyzaj alanı içinde bir kültür ve rekreasyon odağı olarak Performans Sanatları Merkezi, Deniz Havuzu ve Harem Parkı tasarlanmıştır. Peyzaj içinde herkese hitap eden –yazlık sinema, kafe, organik pazar, çocuk bahçesi, satranç, fitnes gibi- aktiviteler yer almaktadır. Bu bölgenin kentsel bellekteki izlerinin korunması amacıyla siloların,vinçlerin, pierlerin sergi, müze, rekreasyon, spor alanı olarak değerlendirilmesi ve kıyıda bir cruise limanı yapılması önerilmiştir.