53 Sıra Numaralı Proje

SAHNE KADIKÖY

Kadıköy kentin ve kentlinin sahnesidir. 

Sokaklarında heykellerin, şiirlerin, duvarlarında mural resimlerin, caddelerinde sanatın yerinin olduğu, yürürken gözün ve kulakların beslendiği yerdir Kadıköy, geçmişte olduğu gibi. Bugün bunların dışında da Kadıköy, gastronomi gibi farklı sanatların içine yorum ve değer katıldığı, emeğin işlendiği bir yer olarak dönüşmeye devam etmektedir. Kadıköy sahne fikri, üretimin her şekline ev sahipliği yaparak Kadıköy’ün değer ve sanat üretimine katkı sağlayacak bütüncül bir yaklaşımın ürünüdür. Kadıköy; gastronomi şenlikleri, kitap tanıtımları, sahne sanatları akla gelen her şeyin zemin ve temsil bulduğu kamusal alanlar bütünü olarak tasarlanmıştır. 

Kadıköy Meydanı duraklar meydanı olmaktan kurtarılmış, kazanılan alanın bir bölümü, aktif ticaretin yer aldığı ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu ticaret alanına kaydırılmış; üst örtü, ağaçlar ve oturma alanları ile kullanıcıların konforla bekledikleri alanlar tasarlanmıştır. Cadde boyunca toplu taşım güzergahı oluşturulmuş, Kadıköy-Söğütlüçeşme arasında çalışacak yeni bir tramvay hattı önerilmiştir. Kadıköy-Rıhtım kıyısı, oturma basamakları, ağaçlar, yeme içme büfeleri ile kentin su kenarında vakit geçireceği bir kordona dönüştürülmüştür.

Metro çıkışları düşünülerek, kıyıda iskeleler toplulaştırılmış; otobüs ve tramvay durağının da dahil olduğu hızlı ve konforlu ulaşım aktarmaları planlanmıştır. 

Haldun Taner Sahnesinin Meydan’daki güçlü kimliği, mevcutta iskele olarak çalışan yapının atölyeler-kitap&kafe ve sanat odaları olarak dönüşmesi ve bu birlikteliğin Kadıköy meydanını, kültür sanat meydanı olarak bir aktivite üretecine dönüştürmesi planlanmıştır. Kıyı boyunca önerilen cep sahneler alanın sanat odaklı dönüşümünü destekleyecektir.

Mevcutta ispark olarak kullanılan alan, yeşil bir amfi ile Yarımada ve boğazın eşsiz siluetinin izleneceği bir izlek, festival ve etkinlik çayırı olarak dönüştürülmüştür. Mevcut çitlerle çevrili çim alan genişletilerek, çayır meydan olarak aktif kullanıma açılmıştır. 

Haydarpaşa’nın kıyıdaki eşsiz siluetini ön plana çıkaran, kentliye ve özellikle Rasimpaşa mahallesine aktif hizmet edecek bir kent park tasarlanmıştır.