İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Dolmabahçe’den taşınan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Salıpazarı’nda yapılan yeni binasında ziyarete açıldı.

Galataport ÇED Raporu

Ağustos ayında Galataport Projesi için hazırlanan ÇED raporu yayınlandı; ancak iki ay sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu proje için durdurma kararı verdi. Nisan 2015’te projenin ikinci ÇED Raporu yayınlandı ve Eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylandı. [URL 11]

İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Liman Bölgesi projesinin özelleştirilmesi için ihale

Galataport projesinin özelleştirilmesi için ihale” başlığı altındaki metin şu şekilde değiştirilecek: “İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Liman Bölgesi projesinin özelleştirilmesi için yapılan yeni ihaleyi en yüksek teklifi vererek Doğuş Holding ve Bilgili Holding ortaklığı kazandı. [Sağdıç, 2019], [Kök, 2019] 

Galataport için yeni proje

Galataport için yeni proje hazırlandı ve proje Koruma Kurulu ile İmar Planı Özelleştirme İdaresi’nden onay aldı. [Sağdıç, 2019] [Görsel 97]

Kıyı Kanunu’nda değişiklikler

Kıyı Kanunu’nda yapılan değişikliklerl sonrasında dolgu alanlarında kültür ve tabiat varlıklarının koruma kurulu kararlarının hükümlerinin uygulanmayacağının açıklanması. [URL 8]
Galataport’un işletme hakkı devri modeliyle ihale ilanına çıkacağı, yani diğer bir deyişle tamamen özelleştirileceğinin açıklanması.
[URL 10

 

Yeni ÇDP’nin onayı

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 1/100.000 ölçekli İstanbul ÇDP’nin iptali için açtığı dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı alınır. Karar temyize taşınır ve 2009 yılında yeni ÇDP belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edilir. [URL 9] [Görsel 92]

Kabataş – Taksim Füniküleri, Tramvayın Fındıklı’ya gelmesi, Kabataş İskelesi ve Setüstü arasında üst geçit

Kabataş’a yeniden raylı sistemin gelmesi” olarak değişecek. Metin aşağıdaki şekilde güncellenecek: “2003 yılında Kabataş-Taksim füniküler hattı için çalışmalar başladı ve hat 2006 yılında açıldı. 1990’lı yıllarda iskelelerin karşısında inşa edilen Setüstü ile bağlantılı üst geçit, Füniküler hattı inşası sırasında kaldırıldı. [Kök, 2019], [Milenyumun Beraberinde Getirdikleri, 2016] 2006 yılında ise Kabataş-Zeytinburnu tramvay hattının Fındıklı-Kabataş bağlantısı açıldı. [Kök, 2019]