IN SITU KADIKÖY

İnsitu Kadıköy kent belleğine işlenmiş izleri ve dokuyu referans alarak insan ölçeği ve doğal çevrenin yeniden kazanımı, insani erişilebilirlik, yaşanabilir kamusal alanlara odaklı stratejileri “yerinde” yaşatacak bir perspektif sunmaktadır. Kadıköy kent kimliğinini yansıtan tarihi perspektifleri korumak ve yaşatmak amacıyla yapısal, mekansal ve işlevsel referanslar detaylı bir şekilde irdelenerek tasarımın künyesi ortaya konmaktadır.  

Projede Kadıköy ilçesinin farklı bölgelerinden “kıyı alanına ulaşmak” için bisiklet yolu güzergahı, çarşı ve kıyı arasında kesintisiz yaya erişimini sağlamak için “kesintisiz yaya yolu ve engelsiz erişilebilirlik ağı” önerilerek uygulama standartarı tanımlanmaktadır.  

Trafik baskısı altında olan “kıyı ve meydan alanını kazanmak” için asgari ihtiyacı karşılayacak yeni bir ulaşım ve toplu taşıma sistemi önerilmekte, mevcut durumdaki otobüs minibüs durakları yeşil alana dahil edilmektedir. Konut ve hizmet alanlarına özel araç ulaşım ve hareket yönleri korunarak yaya öncelikli olarak yeniden düzenlenmektedir.

Kıyı bölgesinin yaşanabilirliği yükseltmek amacıyla Haydarpaşa’dan Moda’ya kadar tarihsel referanslara uyarlanan  rekreasyon, eğitim, kültür, spor, sanat içerikli işlevsel bir zincir kurgulanmakta, deniz ve insan ilişkisi güçlendirecek dinlence-eğlence mekanları sunulmaktadır.   

Kıyı ekolojisi irdelenerek yapısal önlemler geliştirilmekte, yeşil alan kapasitesi arttırılmakta, kent kimliğinine uyumlu bitkilendirme önerileri sunulmaktadır. 

Bu kurgu içinde Kadıköy kent meydanı simgesel yapılar ve doğal unsurlarla tanımlanan, işlevsel olarak çok çeşitli deneyimlere açık, çarşı ve mahalle sokaklarını kıyı alanı ile bütünleştiren bir platform olarak değerlendirilmektedir. Biçimsel olarak aynı anda çarşı ve kıyı alanına dokunan meydan alanı kavşak etkisinin azaltıldığı yaya hakimiyetinde paylaşımlı mekan karakterindedir. Sekiz farklı alt bölge ile ifade edilen meydanda Haldun Taner Sahnesi’nin işlevi korunmakla birlikte geliştirilen mimari müdahale ile geri kazandırılan avlusu Kadıköy çarşısını kıyı alanında kucaklamaktadır.

Diğer eşdeğer projeler