9 SIRA NUMARALI PROJE

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul’un en önemli merkezlerinden biri olan Bakırköy, yakın çevresinde komşuluk ilişkisi içerisinde bulunduğu ağırlıklı konut yerleşim alanlarının da etkisini, sahip olduğu farklı kültür ve dinlerin izlerini taşıyan zengin kültürel kimliği ile buluşturmuş ve kentin en önemli çekim merkezlerinden biri haline dönüşmüştür. Bu bağlamda, Bakırköy’ün merkezi sayılabilecek yarışma alanı ise gün içerisinde milyonlarca insanın kullandığı bir kent parçası olarak belirmektedir. Yakın çevrede bulunan alışveriş merkezleri bu yoğun kullanımı besleyen etkenlerdendir. Bütün bu özellikleri ile Bakırköy Meydanı, İstanbul’un batı çeperindeki ilçelerine de hizmet veren, geniş etki alanına sahip bir meydandır. Yakın çevresindeki konut dokusu ile ticaret hayatının iç içe geçtiği alan, yakın geçmişte tamamlanmış ve kısa zaman içerisinde yenilerinin de ekleneceği ulaşım hatları ile daha yoğun kullanımlı bir kent merkezi olacaktır.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, kentin en yoğun ulaşım rotalarından biri olan E5 otoyoluna kuzey-güney aksında bağlanan İncirli Caddesi ile 19. yüzyıldan beri hizmet veren ve İstanbul’u doğu-batı yönünde kat eden demiryolu hattının birleşim noktasında bulunmaktadır. Aynı şekilde kıyı bandı boyunca devam eden yeşil doku üzerinde bulunan odaklar ile de ilişkilidir. Bu odakların kent içi ulaşım arterleri ile bağlantısını kuvvetlendirmek adına yarışma alanı bir ara kesit görevi görmektedir. Geçmişte taşıt yolu olarak kullanılan Fahri Korutürk ve Ebuzziya Caddeleri bu kıyı bandı odaklarının güçlü ulaşım akslarına bağlanmasında önemli rol üstlenmektedir. Bu bağlamda aslında yarışma alanı doğu-batı ve kuzey-güney yönünde kente hizmet eden farklı türdeki ulaşım yollarının tam merkezi kesişiminde bulunma özelliğine sahiptir. Bu çerçevede Bakırköy Meydanı ve yarışma alanı yakın çevresi ile birlikte ele alınmayı gerektirmektedir. Yarışma alanına dair stratejiler alanın bu özelliklerine göre şekillendirilmiştir.

Diğer eşdeğer projeler